Popüler Yeniler
Reklamlar

Uyuşmazlıklarda Yeni Dönem!

Çalışma ve Adalet Bakanlığı’nın projesine göre işverene dava açmadan Adliyelerdeki ara bulucuya gitmek şart olacak. Fakat işverenin burada vereceği teklif üstünde uzlaşmazlık devam ederse dava açılabilecek. Ücret dışındaki tazminat, izin tarzı alacaklarda ise zaman aşımı süresi 5’ten 2 seneye azalıyor.


15 milyon işçi ve 1.7 milyon işveren içerisinde uyuşmazlıklarda köklü değişiklikler meydana gelecek. Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üstünde çalıştığı İş Mahkemeleri Kanunu Taslağı yasalaştığında, işçiler, işveren için dava açmadan önce ara bulucuya gitmeye mecbur olacaklar. Ara bulucuya gitmeden işveren için dava açamayacaklar. Fakat, işçi, ara bulucuda işverenin sunduğu öneriden tatmin olmazsa uzlaşmak zorunda kalmayacak.

Sendikaların da çalışmalarda görev aldığı İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı uyarınca, işçi alacakları ile işe iade davalarında, dava açılmadan önce ara buluculuğa başvurmak zorunlu hale gelecek. Arabulucuya başvurma zorunluluğu “dava şartı” olarak kabul edilecek. Hakimler, ara bulucuya başvurmadan açılan davaları direk reddedecek, bu eksikliği gidermek için davacıya süre tanınmayacak.